CHAI PET
DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT CHAI PET

DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT CHAI PET

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM Dây chuyền chiết rót chai PET với công nghệ chiết rót và đóng nắp khép kín..
Dây chuyền chiết rót Chai Pet 9.000 chai/ 1 giờ

Dây chuyền chiết rót Chai Pet 9.000 chai/ 1 giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền chiết rót và đóng gói do Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Nam Kinh..
Dây chuyền chiết rót Chai Pet 18.00 chai / giờ

Dây chuyền chiết rót Chai Pet 18.00 chai / giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền chiết rót và đóng gói do Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Nam..
Dây chuyền chiết rót Chai Pet  24.000 chai/ giờ

Dây chuyền chiết rót Chai Pet 24.000 chai/ giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền chiết rót và đóng gói do Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Nam Kinh..
Dây chuyền chiết rót Chai Pet  30.000 chai/ giờ

Dây chuyền chiết rót Chai Pet 30.000 chai/ giờ

  PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hiện nay hệ thống dây chuyền chiết rót và đóng gói do Tập đoàn Công nghiệp..
Dây chuyền chiết rót Chai Pet 48.000 chai/ giờ

Dây chuyền chiết rót Chai Pet 48.000 chai/ giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền chiết rót và đóng gói do Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Nam Kinh..
Dây chuyền chiết rót Chai Pet 60.000 chai/ giờ

Dây chuyền chiết rót Chai Pet 60.000 chai/ giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền chiết rót và đóng gói do Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Nam Kinh..
Gửi mail cho công ty Hưng Gia Phạm
Video đối tác
Hotline tư vấn miễn phí: 0932061236
Zalo