CHAI THUỶ TINH
DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT CHAI THỦY TINH

DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT CHAI THỦY TINH

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM Chuyên dùng trong công nghiệp sản xuất và đóng chai thủy tinh các loại bia, nước..
Dây chuyền chiết rót chai thuỷ tinh 18.000 chai / giờ

Dây chuyền chiết rót chai thuỷ tinh 18.000 chai / giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  h Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng chai do Tập..
Dây chuyền chiết rót chai thuỷ tinh 24.000 chai / giờ

Dây chuyền chiết rót chai thuỷ tinh 24.000 chai / giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng chai do Tập..
Dây chuyền chiết rót chai thuỷ tinh 36.000 chai / giờ

Dây chuyền chiết rót chai thuỷ tinh 36.000 chai / giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng chai do Tập..
Dây chuyền chiết rót chai thuỷ tinh 40.000 chai / giờ

Dây chuyền chiết rót chai thuỷ tinh 40.000 chai / giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng chai do Tập..
Dây chuyền chiết rót Chai thuỷ tinh 48.000 chai / giờ

Dây chuyền chiết rót Chai thuỷ tinh 48.000 chai / giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng chai do Tập..
Dây chuyền chiết rót Chai thuỷ tinh 60.000 chai/ giờ

Dây chuyền chiết rót Chai thuỷ tinh 60.000 chai/ giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng chai do Tập..
Gửi mail cho công ty Hưng Gia Phạm
Video đối tác
Hotline tư vấn miễn phí: 0932061236
Zalo