LON (CAN)
Dây chuyền chiết rót Lon bia- nước ngọt

Dây chuyền chiết rót Lon bia- nước ngọt

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM Chuyên dùng trong công nghiệp sản xuất và đóng gói bia lon, các loại nước giải..
Dây chuyền chiết rót lon 9.000 lon 1 giờ

Dây chuyền chiết rót lon 9.000 lon 1 giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM   Hiện nay hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng..
Dây chuyền chiết rót Lon 18.000 lon / 1 giờ

Dây chuyền chiết rót Lon 18.000 lon / 1 giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng lon do Tập..
Chiết Rót lon 24.000 lon/ 1 giờ

Chiết Rót lon 24.000 lon/ 1 giờ

Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng lon do Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Nam Kinh nghiên cứu..
Dây chuyền chiết rót 30.000 lon/ 1 giờ

Dây chuyền chiết rót 30.000 lon/ 1 giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng lon do Tập..
Dây chuyền chiết lon 48.000 lon / 1 giờ

Dây chuyền chiết lon 48.000 lon / 1 giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng lon do Tập..
Dây chuyền chiết rót Lon 60.000 lon/ giờ

Dây chuyền chiết rót Lon 60.000 lon/ giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng lon do Tập..
Dây chuyền chiết rót Lon 72.000 lon / giờ

Dây chuyền chiết rót Lon 72.000 lon / giờ

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY HƯNG GIA PHẠM  Hệ thống dây chuyền sản xuất bia rượu – nước, giải khát đóng lon do Tập..
Gửi mail cho công ty Hưng Gia Phạm
Video đối tác
Hotline tư vấn miễn phí: 0932061236
Zalo