useful alt text useful alt text useful alt text useful alt text useful alt text useful alt text useful alt text useful alt text useful alt text

Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

Thứ bảy, 13Tháng 42013 | 13:51

Sáng 10-4-2013, tại Phú Thọ, Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga – Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội (HABECO), Giám đốc Công ty TNHH1TV Thương mại Bia Hà Nội, ông Nguyễn Hải Hồ - Phó tổng giám đốc HABECO, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà, ông Nguyễn Đức Đạo – Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà, các ủy viên HĐQT, các đại diện cổ đông của Công ty…
 
alt
 
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.
 
Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Đạo – Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà cho biết: Mặc dù năm 2012 kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã nỗ lực vươn lên để đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chính như: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 29% so với năm 2011, tổng doanh thu tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng bia bia hơi, bia chai Hà Nội tăng trưởng 39% so với cùng kỳ; nộp ngân sách tăng 29%,… Chất lượng sản phẩm bia hơi, bia chai Hà Nội do Công ty sản xuất đã được Tổng công ty và người tiêu dùng đánh giá cao. Bên cạnh việc coi trọng đến chất lượng, Công ty còn kiện toàn công tác tổ chức, nâng cao công tác quản lý, quản trị, giảm thiểu chi phí sản xuất, quản lý chặt chẽ công tác thị trường... Công ty hiện là đơn vị đứng đầu về nộp ngân sách cho tỉnh, ngoài ra còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương và các hoạt động do Tổng công ty phát động.
 
alt
 
Ông Nguyễn Hải Hồ - Phó tổng giám đốc HABECO,
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng báo cáo hoạt động của HĐQT.
 
Về nhiệm vụ năm 2013, Công ty phấn đấu đạt sản lượng 34 triệu lít bia, tăng sản lượng bia hơi và bia chai Hà Nội; Doanh thu phấn đấu tăng 35% so với 2012; Nộp ngân sách tăng 6,2%, thu nhập tăng 8%; Lợi nhuận phấn đấu đạt 7,3 tỷ đồng… Năm 2013, Công ty thực hiện các giải pháp như tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, rà soát lại công tác tổ chức, coi trọng công tác sản xuất, phát triển thị trường, đầu tư trang thiết bị…
 
alt
 
Ông Nguyễn Đức Đạo – Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà
báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và nhiệm vụ 2013.
 
Ông Nguyễn Hải Hồ - Phó tổng giám đốc HABECO, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà đã báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và đề ra những mục tiêu chính trong năm 2013, đó là: Tăng cường quản lý, tiết giảm chi phí quản lý, tìm nguồn vốn vay lãi suất thấp, tăng vốn điều lệ của Công ty, tăng vốn của Tổng công ty cho Công ty, sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong kinh doanh…
 
alt
 
Bà Nguyễn Thị Nga – Ủy viên HĐQT HABECO Giám đốc
Công ty TNHH 1TV Thương mại Bia Hà Nội phát biểu tại Đại hội.
 
Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Nga – Ủy viên HĐQT HABECO đánh giá: Năm 2012, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phá sản mà Công ty vẫn có tốc độ tăng trưởng nhanh là đáng ghi nhận, tương lai rất sáng lạn. Trong những năm gần đây, Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà tăng trưởng rõ rệt về sản lượng: Năm 2010 đạt 9 triệu lít bia, năm 2011 đạt 18 triệu lít, năm 2012 đã đạt 27,1 triệu lít... Năm qua, HABECO đã hỗ trợ Công ty vay vốn với lãi suất thấp hơn ngân hàng, tin tưởng giao tăng sản xuất bia chai, bia hơi… Trong thời gian tới, cần tăng cổ phần của HABECO để Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà trở thành công ty con của HABECO, đạt số cổ đông chiếm 51%. Công ty có vị trí đẹp, thị trường phát triển tốt, là thị trường tiềm năng để phát triển bia hơi, bia chai Hà Nội. Công ty cần phải quản trị tốt, giảm chi phí để tăng lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông…
 
alt
 
Các cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
 
Tại Đại hội, một số cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và trách nhiệm vào Nghị quyết của Đại hội.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, với 100% cổ đông tán thành, trong đó có các nội dung chính như: Thông qua cáo cáo HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và nhiệm vụ 2013; Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát; Thông qua quy chế chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, các tờ trình của HĐQT, tăng vốn điều lệ… Theo đó, năm 2013, Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: Tổng doanh thu đạt trên 294 tỷ đồng, tổng sản lượng bia đạt 34 triệu lít, nộp ngân sách đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt trên 7,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân 4,2 triệu đồng/người/tháng…
 
Theo vba.com.vn

TIN TỨC - SỰ KIỆN