BIA CARLSBERG VIỆT NAM (BIA HUDA HUẾ)
Lắp đặt hệ thống máy Rửa, Máy thanh trùng, dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bia Huế Lắp đặt hệ thống máy Rửa, Máy thanh trùng, dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bia Huế
Tháng 10/2009 lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống máy rửa chai , máy thanh trùng và các loại máy gắp sản phẩm tại nhà máy bia Huế
Thứ tư, 18/12/2019
Gửi mail cho công ty Hưng Gia Phạm
Video đối tác
Hotline tư vấn miễn phí: 0932061236
Zalo