SUNTORY PEPSICO HÓC MÔN
Lắp đặt Máy rửa chai tại nhà máy Pepsico Hóc Môn Lắp đặt Máy rửa chai tại nhà máy Pepsico Hóc Môn
Tháng 9/2006 Hoàn thành dự án lắp đặt và chuyển giao công nghệ máy rửa chai công suất 36.000 chai một giờ tại nhà máy Pepsico Hốc Môn TP. HCM.
Thứ tư, 18/12/2019
Gửi mail cho công ty Hưng Gia Phạm
Video đối tác
Hotline tư vấn miễn phí: 0932061236
Zalo