BIA VIỆT HÀ
Lắp đặt dây chuyền chiết rót bia lon công suất 18.000 lon một giờ tại nhà máy Bia Việt Hà Lắp đặt dây chuyền chiết rót bia lon công suất 18.000 lon một giờ tại nhà máy Bia Việt Hà
Năm 2010 lắp đặt và chuyển giao công nghệ dây chuyền chiết rót bia lon công suất 18.000 lon một giờ tại nhà máy bia Việt Hà.
Thứ tư, 18/12/2019
Gửi mail cho công ty Hưng Gia Phạm
Video đối tác
Hotline tư vấn miễn phí: 0932061236
Zalo